TANGANİKA ÇİKLİTLER
MARLİERİ (Julidochromis marlieri)
Tanganika Gölü'nün kayalık kesimlerinde yaşar.

İnce ve uzun balıklardır. Vücutları, kovukları saklanmaya çok elverişlidir. Erkekleri 15 cm. kadarken dişileri 13 cm. kadar boy alabilir.

Etçil ve otçul beslenir. Türe özgü karma akvaryumlarda bakılmalıdır. En az 150 litrelik bir akvaryumda bakılmaları gerekir.

pH 7,5 olmalıdır. 22-25°C sıcaklık uygundur.

Bakımı tecrübe ister.

Erkekler genelde dişilerden biraz daha büyüktürler. Yumurtlama zamanları ortaya çıkan ve ovipozitor denilen üreme tüpü dişilerde daha kalındır.

Akvaryumda taşlarla saklanacak kovuklar ve optik bölge sınırları oluşturmak gerekir. Her çifte yetecek kadar taban alanı olması şartıyla bir akvaryumda birden çok çift bulundurulabilir. Birbirlerine gençken alışmış yetişkin balıklardan oluşan bir gurubun arasına kesinlikle sonradan yeni bir yetişkin balık konulmamalıdır; bölge kavgaları sonucu öldürülebilir. Akvaryum yeterince genişse, dekorasyonu tamamen değiştirip yeni balığı eklemek bir çözüm olabilir. Böylece bölge ve hiyerarşi dengelerinin yeni baştan oluşması sağlanabilir.

Kolayca eşleşen bir türdür. Akvaryumda başka çiftlerin ve başka türlerden birkaç hedef balığın bulunması eşler arası bağlılığı güçlendirir. Yumurtalar taşlar arasındaki gizli kovuklara bırakılır. Yumurtlama sayıları ve periyotları çok değişebilir. Yavrularla doğrudan pek fazla ilgilenmezken yuva çevresini yabancı balıklara karşı korurlar. Kardeşler arası ilişkiler çok ilginçtir. Bir iki haftalık aralıklarla arka arkaya yumurtlayarak aynı yuva çevresinde birden çok nesil yavru yetişebilirler. Değişik nesillerden kardeşler birbirlerine karşı hoşgörülüdürler, hatta daha yaşlı kardeşler küçük kardeşlerin korunmasına katkıda bulunurlar.

All contents © copyright 2006 OGtr