TANGANİKA ÇİKLİTLER
TROPHEUS (Tropheus moorii)
Tanganika Gölü'nün kayalık kısımlarında yaşar. En çok sevilen çiklit türlerinden biridir. Birçok varyetesi geliştirilmiştir. Boyuna doğru genişleyen bir gövde yapıları ve dik bir alınları vardır. Denizlerin mercan balıklarını andıran yavru balıklar, koyu renk zemin üzerine beyaz benekleriyle son derece çekicidirler.

Erkekleri 14 cm. boy alabilse de dişiler ancak 10 cm. boya ulaşabilir. Erkekle dişi arasında belirgin bir görünüş farkı yoktur. Erkek, biraz daha iridir ve daha geniş bir karın yüzgecine sahiptir.

Oldukça geniş bir bölgeyi sahiplenen erkekler, kendi aralarında son derece geçimsizdirler. Akvaryum çok büyük olmadıkça, birden fazla yetişkin erkeği bir araya koymak tehlikelidir. Buna karşın, bir erkeğin yanında, 6-10 kadar dişi yaşatılabilir. Fakat dişileri dahi akvaryuma gençken ve olabildiğince aynı anda koymak önerilir. Böylece aralarında zamanla bir hiyerarşi dengesi oluşur. Akvaryuma sonradan eklenen bireyler genellikle kabul edilmez ve öldürülürler.

En az 300 litrelik bir akvaryum gerektirirler. Bakımı tecrübe ister.

pH 8-9 arasında olmalıdır. 24-28°C sıcaklık uygundur.

Etçil ve otçul beslenirler.

Erkekler aynı anda birden çok dişiyle yumurtlayabilirler. Yumurtlamaya hazır çift, akvaryum tabanında birbirinin etrafında daireler çizmeye başlar. Dişi, teker teker bıraktığı oldukça büyük yumurtalarını hemen ağzına alır. Bu sırada erkeğin dölleme açıklığını gagalar ve yumurtlar işte bu sırada dişinin ağzında döllenir. Bir seferde, 10-14 kadar yumurta bırakılır. Dişinin ağzında korunan yumurtaların, açılmalarına kadar geçen kuluçka süresi, 27°C sıcaklıkta yaklaşık 28 gündür. Yavrular annelerinin ağızlarını ilk terk ettiklerinde 14-18 mm kadardırlar. Bu boyla, birçok balık türünün yavrularına kıyasla oldukça büyüktürler. Yavrularını büyütebilmesi için dişiyi ayrı bir akvaryuma almaya gerek yoktur; akvaryumdaki diğer yetişkin Tropheuslar, yeterli beslendikleri sürece yavrulara dokunmazlar. Dişi, yavrularını birkaç hafta boyunca daha korumaya devam eder. En ufak bir tehlikede, büyümüş yavrularını bile tekrar ağzına almaya çalışır.

Yavrular yumurtadan çıkar çıkmaz Artemia larvaları ve toz yemlerle beslenebilirler. İyi akvaryum şartlarında çabuk büyürler. 10-12 ay içinde, erkekler yaklaşık 7,5 cm, dişiler ise biraz daha küçükken cinsel olgunluğa ulaşırlar.

All contents © copyright 2006 OGtr